Klusmeester - maakt uw huis

Het Concept levensloopbestendige Woning van Klusmeester

 

Klusmeester. Ook als het gaat om aanpassingen die voor het zelfstandig blijven wonen noodzakelijk zijn.  Te denken valt aan aanpassingen voor de ouder wordende bewoner of ook aanpassingen voor de bewoner met lichamelijke beperkingen.

Het Concept kent vijf aandachtsvelden:

 • veranderende woonwensen
 • de ergonomische aspecten
 • de bouwkundige consequenties
 • toepassingstechniek hulpmiddelen
 • uitvoering

Klusmeester heeft alle kennis en kunde in huis die voor een verantwoorde en optimale woningaanpassing nodig zijn.
Een Klusmeester is altijd de laatste schakel in de keten van uitvoering. Daarom is hij het ideale aanspreekpunt om aangepaste woonwensen te realiseren. Klusmeester brengt kennis, kunde en materialen optimaal samen.
Dat is kennis van wetgeving (WMO – Wvg), vakkennis, vakmanschap en een keur van uitgelezen leveranciers.  

U komt te staan voor vragen als:

 • Kan ik zo maar mijn woning gaan aanpassen?
 • Hoe weet ik nu welke zaken daarbij aangepakt moeten worden?
 • Of welke zaken aangepakt mogen worden?
 • Moet ik alle aanpassingen uit eigen middelen betalen?
 • Welke rol speelt de gemeente daarin?
 • Krijg ik vooraf een begroting van wat het allemaal gaat kosten?


 Klusmeester Toekomstbestendig wonen

Klusmeester

Klusmester

 

Samen met de partners in de markt lost Klusmeester dat voor u op. Een antwoord op elke vraag die bij u opkomt.

 
Partners van Klusmeester: 
  
 Sanmedi 

Voorkeursleverancier welke is gespecialiseerd in het leveren van aangepast sanitair voor mensen met een lichamelijke beperking. Vrijwel elke badkamer of douche kan aan een handicap worden aangepast. Het assortiment van Sanmedi is ook via onze webwinkel te bestellen.

 

 Sanmedi

 Linido 
Eveneens een voorkeursleverancier is Nederlands fabrikant van hulpmiddelen voor veilig gebruik van bad, douche en toilet. Het assortiment van Linido is ook via onze webwinkel te bestellen. 

 

 Hager 

Fabrikant van integrale systemen voor, Domtica  elektra, gebouwbeheer, telefoon, en dataoplossingen. o.a. bekend van het KISS - Wonen zoals u dat wilt

KISS: overal in huis stopcontacten en aansluitingen voor telefoon, radio/tv, data en huisautomatisering beschikbaar, precies waar u wilt. KISS is wonen zoals u dat wilt.
KISS? Klusmeester  regelt het voor u.

 

 

 Ergotect 
Ergotect heeft veel ervaring op het gebied van het gebied van indiceren, weet wat er op de markt verkrijgbaar is en wat de kwaliteit ervan is.
Ergotect heeft geen binding met leveranciers en kan u daarom onze Klusmeesters objectief ondersteunen.
Ergotect biedt Klusmeester en u daardoor volledig onafhankelijk advies.
 Ergotect
 Ir ineke Schimmelpenning 
 

Een architect is opgeleid om eisen en wensen van opdrachtgevers te vertalen in uitvoerbare plannen die voldoen aan de eisen die door de overheid worden gesteld om te mogen bouwen.
Een ergotherapeut weet welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn om de beperkingen die lichamelijke ongemakken met zich mee brengen, zoveel mogelijk op te heffen. Beide beroepen zijn beschermd.

Wij werken samen met Ir Ineke Schimmelpenning, architect en ergotherapeut Rob de Vroege van Ergotherapiepraktijk 'Ergotect'. Deze samenwerking staat garant voor een zeer brede invalshoek en complete oplossingen.